AFSCHEID BIJ LEVEN

Was zij er vandaag maar bij geweest. Wat zouden alle woorden en gedeelde herinneringen onze moeder goed hebben gedaan. Hoe trots zou ze zijn geweest op haar kleinkinderen die samen een muziekstuk speelden.

Ongelooflijk, dat filmpje van zijn elftal waarbij iedere teamgenoot iets over onze zoon zei……, hoe hilarisch zou hij dit hebben gevonden.”

Zou mijn broer ooit beseft hebben dat hij ook als mens zo van betekenis was voor zijn werknemers.

Uitspraken als deze horen wij geregeld na de uitvaart.
Vaak is de situatie niet anders dan hierboven geschetst, maar soms bieden de omstandigheden wel degelijk de ruimte om vooráf afscheid te nemen.
Daarom introduceren wij naast onze reguliere uitvaartbegeleiding een nieuwe vorm er bij:

Afscheid bij leven

Wanneer u weet dat u niet lang meer te leven heeft, organiseren wij een afscheid – een samenzijn – waar u zelf bij bent. Als aanvulling op de uitvaart die later gehouden zal worden, al dan niet in kleine kring.

Als er weinig tijd rest, komt er van alles op u af, waarbij de focus meestal ligt op het in orde maken van persoonlijke zaken.

Afscheid bij leven tulpen

Mogelijk neemt uw fysieke en/of mentale veerkracht af en blijft er nauwelijks gelegenheid over om buiten uw intieme kring afscheid te nemen van andere dierbaren. Terwijl u wel de behoefte heeft om met hen, waarmee u ook het leven heeft gedeeld, nog een keer samen te zijn.

Op hun beurt zouden ook zij u graag nog willen zien. Maar omdat de tijd die u nog gegeven is zo kostbaar is, ligt voor hen de drempel wellicht hoog om uit eigen beweging contact te zoeken.

Afscheid bij leven zoals u dat wilt: groot of klein, formeel of informeel, ingetogen of uitbundig, thuis of op locatie. Te denken valt aan een lunch, een grachtentochtje op een mooie boot, een samenkomst met (kamer-)muziek, een picknick op uw geliefde plek in de natuur, een inhoudelijke ceremonie met persoonlijke woorden of een drankje op uw sportclub of in uw favoriete café. 

Een dierbaar moment organiseren voor u, samen met uw gasten, is onze prioriteit. U hoeft zich geenszins verplicht te voelen zelf iets te doen; u hoeft er alleen maar te zijn.

Wilt u met ons de mogelijkheden bespreken?

Waarom ons als uitvaartbegeleiders dit afscheid bij leven laten plannen en organiseren?

Afscheid bij leven zou uiteraard door uw naasten kunnen worden georganiseerd. De praktijk heeft ons echter geleerd dat zij door alledaagse verplichtingen niet altijd beschikbaar zijn in de voorbereiding. Hoe graag ze dat misschien ook zouden willen. Er is al verdriet, er is al spanning , en dan komt daar de tijdsdruk nog eens bovenop. En: hoe overzichtelijk en prettig is het als naasten zich op die dag niet bezig hoeven te houden met de logistieke gang van zaken, maar echt bewust samen met u dit belangrijke moment kunnen beleven?

Als centraal en betrokken aanspreekpunt zijn wij continu bereikbaar voor u, uw naasten en niet in de laatste plaats als vraagbaak voor uw genodigden. Zowel tijdens de voorbereiding als op de dag zelf.
Op de dag van het Afscheid bij leven komt er meer bij kijken dan alleen de organisatie.
Omdat wij ruime ervaring hebben in het begeleiden van uitvaarten, zijn wij in staat om goed met rouw om te gaan. Wij herkennen en erkennen de verschillende emoties van diverse aanwezigen. Met gepaste begeleiding zorgen wij voor een mooi en ook luchtig verloop van het samenzijn.

Wanneer op enig moment de uiteindelijke uitvaart zich aandient, kunnen wij deze in passende sfeer laten aansluiten op het Afscheid bij leven.

Juist de gezamenlijkheid van het Afscheid bij leven maakt alles voor iedereen laagdrempeliger en lichter. U krijgt mee wat u betekent voor anderen. En met dit gebaar toont u wat anderen voor u betekenen.

Zo is de cirkel rond.

Contact opnemen

Contact Haarlem | bloemendaal e.o.

Florien Bausch

06 28 157 217

florien@bausch-schultz.nl

Neem contact op

Contact Gooi en Vechtstreek

Ernestine Schultz van Haegen

06 40 15 33 33

ernestine@bausch-schultz.nl

Neem contact op