Bausch & Schultz Uitvaarten

Uitvaart laren

Een overlijden komt vaak onverwacht. Ook als het wel in de verwachting ligt, kan het als plotseling worden ervaren. Wij, Florien Bausch en Ernestine Wehry-Schultz van Haegen van Bausch & Schultz uitvaarten zijn u graag van dienst om te zoeken naar de mogelijkheden voor een mooi afscheid. Ook tijdens een crisis als corona zorgen wij voor een passende uitvaart binnen de op dat moment geldende regelgeving.

Naast laren werken wij ook elders in ’t Gooi. Zoals onder andere in Naarden-Bussum, Blaricum, Aerdenhout, Muiden, Ankeveen. Ook in randgemeenten als onder andere Baarn en Bilthoven zijn wij werkzaam.

Uitvaart laren

Wilt u met ons de mogelijkheden bespreken?

Rouwadvertenties en rouwkaarten

Als u een traditionele annonce per post wilt versturen, een rouwbrief per mail of een kennisgeving met een advertentie in lokale of landelijke krant, zorgen wij voor de begeleiding van de tekst, de opmaak, de uitvoering en de distributie hiervan. Deze dienst valt onder onze service. U betaalt slechts de kosten van de rouwkaart en/ of advertentie. Als uitvaartbegeleiders krijgen wij zelfs korting. Deze verdisconteren wij met de kosten die u in rekening worden gebracht.

Muziek

Met muziek geeft u de uitvaart iets heel persoonlijks mee. De muziekstukken die bij de plechtigheid ten gehore worden gebracht, kunnen de favoriete muziekstukken en liedjes van de overledene zijn. Uiteraard kunnen wij ook live muziek regelen.

Afscheid bij Leven

Wanneer u weet dat u niet lang meer te leven heeft, kunnen wij een afscheid – een samenzijn – organiseren waar u zelf bij bent. Als aanvulling op de uitvaart die later gehouden zal worden, al dan niet in kleine kring.

Als er weinig tijd rest, komt er van alles op u af, waarbij de focus veelal ligt op het in orde maken van persoonlijke zaken. Mogelijk neemt uw fysieke en/of mentale veerkracht af en blijft er nauwelijks gelegenheid over om buiten uw intieme kring afscheid te nemen van andere dierbaren. Terwijl u wel de behoefte heeft om met hen, met wie u ook het leven heeft gedeeld, nog een keer samen te zijn. Op hun beurt zouden ook zij u graag nog willen zien. Maar omdat de tijd die u gegeven is zo kostbaar is, ligt voor hen de drempel wellicht hoog om uit eigen beweging contact te zoeken. Afscheid bij leven zoals u dat wilt: groot of klein, formeel of informeel, ingetogen of uitbundig, thuis of op locatie. Te denken valt aan een lunch, een grachtentochtje op een mooie boot, een samenkomst met (kamer-) muziek, een picknick op uw geliefde plek in de natuur, een inhoudelijke ceremonie met persoonlijke woorden of een drankje op uw sportclub of in uw favoriete café.

Een dierbaar moment organiseren voor u, samen met uw gasten, is onze prioriteit. U hoeft zich geenszins verplicht te voelen zelf iets te doen; u hoeft er alleen maar te zijn.

Neem contact op voor de mogelijkheden

Contact Haarlem | bloemendaal e.o.

Florien Bausch

06 28 157 217

florien@bausch-schultz.nl

Neem contact op

Contact Gooi en Vechtstreek

Ernestine Schultz van Haegen

06 40 15 33 33

ernestine@bausch-schultz.nl

Neem contact op